McJack

מק ג׳ק

THC 20% | CBD 4% | CBN 1.5%

סטיבה

תיאור

זן מסוג סאטביה המספק אפקטים עתירי אנרגיה ויצריותיות
הארומה שלו מאופיינת בנינוח חריף ומודגש בטעם הדרים ומתיקות אדמתו
הזן טופח ב Cannabar במשך כ 3 שנים

טרפנים דומיננטיים

Pinene – מסייע בזיכרון
B Myrcene – מזרז רמת פעילות חשמלית בגוף, מעודד שינה, מרגיע ומפחית מתח בשרירים טבעי
מצמצם התפתחות דלקתית סגוף
Caryophyllene- מהווה טיפול אפשרי במחלו מעי דלקתיות

טעמים

לימון
קטורת אורנים
אלגם